top of page
Skimore_logoDRAMMEN_rgb.jpg

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

For Drammen Aktivitetspark

SIKKERHETSREGLER

Les nøye igjennom sikkerhetsreglene før du fyller ut skjemaet

Du/ dere er selv ansvarlig for å avklare om noe er uklart.

1.    Du må ha gjennomgått sikkerhetsopplæring før du deltar på noen av aktivitetene i klatreparken:

     *    Det er forbudt å bevege seg i løypene uten å gjennomgått sikkerhetsopplæring og utenfor åpningstid.

     *    Vær sikker på at du har forstått det som gås igjennom på sikkerhetsopplæringen. Spør om noe er uklart.

     *    Vær sikker på at du har satt deg inn i parkens regler.  Spør om noe er uklart.

2.    Du har ansvar for din egen og dine barns aktivitet og sikkerhet i klatreparken:

     *    Personer under 18 år skal ha godkjenning av en foresatt for å delta på aktiviteter.

     *    Barn under 14 må være under direkte oppsyn av voksen. Barn under 12 må ha med en voksen i klatreløypene.

3.    Sikringsutstyr:

     *    Klatreselen har 3 spenner – 1 på hoftebeltet og 1 i hver lårløkke. Selen skal til enhver tid sitte stramt.

     *    Dersom du tar av eller er usikker på om selen sitter riktig, ta umiddelbar kontakt med instruktør for kontroll av denne.

     *    Pass på at du ALLTID er sikret.

     *    Når du beveger deg i hvert enkelt hinder skal du ALLTID være sikret.

4.    Aktiviteter:

     *    Les oppslaget ved hver aktivitet / hinder og sjekk at du er riktig sikret før du beveger deg ut i aktiviteten / hinderet.

     *    Hinder og aktiviteter har høyde og alderskrav – les på oppslaget før du benytter aktiviteten.

     *    Beveg deg rolig og kontrollert gjennom aktiviteter og hinder.

     *    Det er kun tillatt med 1 person pr hinder (om ikke annet er beskrevet), vent til det er klart før du beveger deg ut på hinderet.

     *    På  plattformene mellom hvert hinder kan det oppholde seg inntil 3 personer. Vent til det er ledig plass på plattformen før du beveger deg ut i                 hinderet.

     *    Vær helt sikker på at det ikke er andre på zip-linen før du kjører. Er du i tvil må du vente til det er klart.

     *    Ikke ta på zip-linen når du er i bevegelse.

     *    Ved eventuelle feil eller mangler ved anlegget skal personalet straks kontaktes.

     *    Maksimal vekt for klatrere er: 120 kg.

     *    Klatringen er til tider fysisk krevende.

     * VED EVENTUELLE UHELL ELLER PERSONSKADE TA KONTAKT MED PERSONALET OMGÅENDE. TLF 45 50 05 45

5.    Adgang til aktivitetene er ikke tillatt for:

     *    Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

     *    Personer under høydekravet som gjelder for hver løype.

     *    Gravide kvinner.

6.    Adgang til aktivitetene er ikke anbefalt for:

     *    Personer med rygg/nakkeplager eller sykdom som påvirker hjerte/lunger, eller har andre fysiske utfordringer.

7.    Brudd på sikkerhetsregler og informasjonsskilt:

     *    Brudd på sikkerhetsregler i dette skjemaet og eller brudd på regler i informasjonsskilt kan føre til bortvisning uten rett til refusjon av billetter.

bottom of page